Om oss

Markmästarna i Östergötland AB grundades 2005 och ägs av bröderna Per Johansson och Karl-Adam Åklint. Företaget. Vi är ett modernt anläggningsföretag. Med detta menas:

 • Alla anställda har den kompetens och behörighet som yrket kräver.
 • En modern maskinpark med miljögodkända maskiner av bästa kvalité.
 • Ett effektivt tänk gällande arbetsförfaranden, där gamla beprövade metoder kompletteras med nytänkande.
Kärnan i verksamheten är schakter, stensättning och uppförande av drivmedelsanläggningar.
 
Tillsammans med kompetenta och alerta medarbetare utför Markmästarna arbeten främst i Norrköping- Linköpingsområdet.

Markmästarna är anslutna till Maskinentreprenörerna och ID06.

Vision

Vision
Markmästarna skall utvecklas och växa i en sund takt samt vara en av de främsta aktörerna på marknaden.

Affärsidé

Vår affärsidé går att sammanfatta med tre ledord; effektivitet, flexibilitet och hantverkarglädje.

Effektivitet

Vi på Markmästarna skall alltid göra bästa tänkbara jobb mot våra kunder. Detta genomsyrar allt från ett genomtänkt arbetsupplägg till att alltid jobba hårt.

Flexibilitet

Bemöta våra kunders önskemål med öppna sinnen. Ingenting är omöjligt! Ett uppdrag får växa fram under arbetets gång.

Hantverkarglädje

Vi kommer alltid lägga vår själ i det vi gör. Glädjen till yrket skall synas på slutresultatet, kvalité skall alltid komma i första hand!


Våra behörigheter

 • Transport av farligt avfall

  Av Länsstyrelsen utfärdat tillstång för att få transportera material från exempelvis en sanering.

 • SPBI ich SPTs utbildning kategori 1 S

  Branschutbildning i risker, reglar och ansvar vid arbeten på drivmedelsanläggningar.

 • BAS-P & BAS-U

  Arbetsledning är utbildad inom byggarbetsmiljösamordning under både projektering (BAS-P) och utförande (BAS-U).

 • Trafiktillstånd och YKB

  Företaget innehar trafiktillsånd samtliga chaufförer besitter YKB.

 • Utmärkningsansvar

  Arbetsledning besitter påbyggnadsutbildning för utmärkningsansvar vid arbete på väg.

 • Motorsågskörkort

  Majoriteten av personal innehar motorsågskörkort klass: AB.

 • Diplomerad avloppsentreprenör

 •  Maskinentreprenörenas diplomutbildning gällande små avlopp.