Vår verksamhet

Markmästarna utför alla typer av markarbeten, med huvudinriktning på markentreprenad och marksanering.

Med högklassiga kunskaper, goda referenser och alert personal är Markmästarna ett renodlat anläggningsföretag som sätter kvalité i första hand.


Effektivitet

Vi på Markmästarna skall alltid göra bästa tänkbara jobb mot våra kunder. Detta genomsyrar allt från ett genomtänkt arbetsupplägg till att alltid jobba hårt.

Flexibilitet

Bemöta våra kunders önskemål med öppna sinnen. Ingenting är omöjligt! Ett uppdrag får växa fram under arbetets gång.

Hantverkarglädje

Vi kommer alltid lägga vår själ i det vi gör. Glädjen till yrket skall synas på slutresultatet, kvalité skall alltid komma i första hand!

Från första spadtaget

Markmästarna utför markentreprenader åt näringsliv och kommun. 
Vi är att räkna med, från början till slut.

Exempel på markarbeten vi utför

  • Schaktning
  • Stensättning
  • Transport
  • Drivmedelsanläggning
  • Lastning, lossning & materialförflyttning
Totalentreprenad mark för livsmedelsbutik
Totalentreprenad mark för livsmedelsbutik
Rivning av affärsbyggnad
Rivning av affärsbyggnad
Kallmurning åt Länsstyrelsen
Kallmurning åt Länsstyrelsen

För människa och miljö

Marksanering innebär att med olika behandlingsåtgärder göra förorenad mark användbar för exempelvis bostadsändamål.

Vi finns med steg för steg, från utredning till färdigsanerad yta.

Exempel på marksanering vi utför

  • Oljeförorening
  • PAH
  • Tungmetall 
  • Grundvattenförorening
  • Cisternhantering
Sanering av PAH
Sanering av PAH
Oljesanering under grundvattennivå
Oljesanering under grundvattennivå
Sanering oljecistern
Sanering oljecistern

Kontakta oss

För markentreprenad

Telefon
0702 63 63 99
E-post
adam@markmastarna.se

För marksanering

Telefon
0705 782434
E-post
peppe@markmastarna.se