Marksanering

För människa och miljö

Marksanering innebär att med olika behandlingsåtgärder göra förorenad mark användbar för exempelvis bostadsändamål.

Vi finns med steg för steg, från utredning till färdigsanerad yta.

Kontakta oss

Telefon
0705 782434
E-post
peppe@markmastarna.se

Exempel på marksanering vi utför

  • Oljeförorening
  • PAH
  • Tungmetall 
  • Grundvattenförorening
  • Cisternhantering